Σχετικά με το Σωματείο

Το σωματείο OMNES χρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς οργανισμούς και στρατηγικούς εταίρους υλοποιεί δράσεις για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πληθυσμό προσφυγικής προέλευσης. Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης, νομικής υποστήριξης, ψυχοκοινωνικής αρωγής, νοσηλευτικών υπηρεσιών.

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert