Όραμα & Πράξη

Ο σύλλογος OMNES είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας κοινωνικών ομάδων και πολιτών που εργάστηκαν εθελοντικά και αλληλέγγυα στην Ειδομένη και το Χέρσο με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των προσφύγων.

Η λέξη ''OMNES"στα λατινικά σημαίνει ''ΟΛΟΙ''.

Όλοι μαζί και όλοι ίσοι σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις με σεβασμό στην ετερότητα και στην πολυπολιτισμικότητα.Προάγουμε την ιδέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης σε ένα πλαίσιο αλληλοσεβασμού και αρμονικής συνύπαρξης που διέπεται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και βασικού επιπέδου πρόνοιας, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, εθνικότητα και πολιτιστικό υπόβαθρο.

Αρχές μας είναι η ισότητα, η ισονομία, η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, ο αλληλοσεβασμός. Από το 2016 μέχρι και σήμερα σκοπός μας τέθηκε η κάλυψη αναγκών όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, η ένταξη προσφύγων και μεταναστών και η ενδυνάμωση άλλων ευάλωτων ομάδων.

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert