Οικονομικά Στοιχεία

 

Οικονομική Κατάσταση 2021

Οικονομική Κατάσταση 2020

Οικονομική Κατάσταση 2019

Οικονομική Κατάσταση 2018

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2022

Solidarity now  https://www.solidaritynow.org/en/

Choose love     https://chooselove.org/

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2021

UNHCR  https://www.unhcr.org/gr/

Solidarity now  https://www.solidaritynow.org/en/

Choose love     https://chooselove.org/

Rebuilt (Horizon 2020) https://www.rebuildeurope.eu/en/partners.aspx

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2020

UNHCR  https://www.unhcr.org/gr/

Solidarity now  https://www.solidaritynow.org/en/

Choose love     https://chooselove.org/

Rebuilt (Horizon 2020) https://www.rebuildeurope.eu/en/partners.aspx

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2019

UNHCR  https://www.unhcr.org/gr/

Choose love     https://chooselove.org/

Rebuilt (Horizon 2020) https://www.rebuildeurope.eu/en/partners.aspx

RBF  https://www.rbf.org/

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2018

UNHCR  https://www.unhcr.org/gr/

Choose love     https://chooselove.org/

RBF  https://www.rbf.org/

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert