Καθηγητής Φυσικής

Καθηγητής Φυσικής

OMNES

Ο Όμνες αναζητεί καθηγητή Φυσικής για το κέντρο ένταξης που λειτουργεί στο Κιλκίς.

Τυπικά προσόντα:

Πτυχίο Φυσικού

Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας της ομάδας

Επιθυμητή η πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευτής ανηλίκων

Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία με προσφυγικούς πληθυσμούς ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση:

jobs@omnes.gr με θέμα «Καθηγητής Φυσικής»