Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους από την Ουκρανία

Στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους από την Ουκρανία

Στεκόμαστε πρακτικά και αλληλέγγυοι πλάι στους εκτοπισμένους από τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρέχοντας υπηρεσίες διερμηνείας, εύρεση στέγης και εργασίας, νομική καθοδήγηση, διοικητική υποστήριξη, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, πρόσβαση στο σύστημα υγείας και επισκέψεις σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ένα έργο που συνεχίζεται μέσω του «Κέντρου Ένταξης», ενός ανοιχτού κόμβου για πρόσφυγες, μετανάστες και δικαιούχους προσωρινής προστασίας. Το Κέντρο χρηματοδοτείται από τον βρετανικό οργανισμό «CHOOSE LOVE».

Photo Gallery

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert