Περιβαλλοντική δραστηριότητα

Περιβαλλοντική δραστηριότητα
Στα πλαίσια του προγράμματος HELIOS και της διδασκαλίας των SoftSkills με θεματική το περιβάλλον, η εκπαιδευτική ομάδα πραγματοποίησε εξωτερική δραστηριότητα στη δασική έκταση του λόφου του Κιλκίς. Πιο συγκεκριμένα, στις 28/07/2021 οι μαθητές του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ένταξης στο Κιλκίς με τις εκπαιδευτικούς τους επισκέφθηκαν το δάσος της περιοχής, όπου έπειτα από μια εποικοδομητική συζήτηση περί ανακύκλωσης και τρόπους εξοικονόμησης νερού και ρεύματος έβαλαν τα γάντια τους και καθάρισαν το δάσος από τα σκουπίδια. Με την επιστροφή τους στην τάξη, οι μαθητές έφτιαξαν τη δική τους αφίσα με τις απόψεις τους για πιο σωστή χρήση και ανακύκλωση νερού.
Το πρόγραμμα #HELIOS υλοποιείται από τον IOMGreece με την υποστήριξη του Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και τη χρημαδότηση της EuropeanCommission -#DGHOME.

The development of this site supported by RBF

   

G-Certi