Εκπαιδευτικός (ελληνική γλώσσα)

Εκπαιδευτικός (ελληνική γλώσσα)

Εκπαιδευτικός (ελληνική γλώσσα)

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2022

 

Σύμβαση: Μερικής απασχόλησης

 

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3- καθημερινή επαφή με παιδιά

 

 Το σωματείο OMNES  αναζητά εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο   Κέντρο Ένταξης που λειτουργεί στο Κιλκίς.

 

Γενικά καθήκοντα:

Διδασκαλία μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας  μετά το  ωράριο του σχολείου σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών.

Παροχή υποστήριξης  σχετική με τις εργασίες στο σπίτι για τα παιδιά που συμμετέχουν στα σχολεία όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης.

Δημιουργία σχεδίων εργασίας και μαθημάτων προσαρμοσμένα στις εξατομικευμένες  ανάγκες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων παιδιών.

Κατάρτιση και επικαιροποίηση αποτελεσματικών πλάνων των μαθημάτων.

Συνεχή παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών προόδου των μαθημάτων.

Ανάπτυξη και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος φυσικής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης.

Υποστήριξη διαφόρων εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Συνεισφορά στον εντοπισμό ευαλωτοτήτων και διευκόλυνση πρόσβασης στις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Συνεργασία  με γονείς,  σχολεία και άλλες υποστηρικτικές δομές με στόχο τη βελτίωση της φοίτησης και την κάλυψη αναγκών των μαθητών.

 

Τυπικά προσόντα:

Πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος παιδαγωγικών σπουδών - Πτυχίο στην εκπαίδευση

Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας της ομάδας

Επιθυμητή η πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευτής ανηλίκων

Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία με προσφυγικούς πληθυσμούς ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Επιθυμητός τίτλος σπουδών ή  εξειδίκευσης  στην ειδική αγωγή

Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση:

jobs@omnes.gr με θέμα «Εκπαιδευτικός» μέχρι τις  30/8/2021.