Εκπαιδευτικός θετικών επιστημών

Εκπαιδευτικός θετικών επιστημών

Έναρξη: Οκτώβριος 2021

Σύμβαση: Μερικής απασχόλησης

Πολιτική παιδικής προστασίας: Επίπεδο 3- καθημερινή επαφή με παιδιά

 Το σωματείο OMNES  αναζητά εκπαιδευτικό Μαθηματικό ή  Φυσικό  για το Κέντρο Ένταξης που λειτουργεί στο Κιλκίς.

Γενικά καθήκοντα:

Παροχή μαθημάτων Μαθηματικών και Φυσικής μετά το  ωράριο του σχολείου σύμφωνα με τις ανάγκες του πληθυσμού προσφύγων και μεταναστών

Παροχή υποστήριξης  σχετική με τις εργασίες στο σπίτι για τα παιδιά που συμμετέχουν στα σχολεία όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης

Κατάρτιση και επικαιροποίηση αποτελεσματικών πλάνων των μαθημάτων

Συνεχή παρακολούθηση και σύνταξη αναφορών προόδου των μαθημάτων

Ανάπτυξη και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος φυσικής και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης

Υποστήριξη διαφόρων εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και άλλων δραστηριοτήτων

Συνεισφορά στον εντοπισμό ευαλωτοτήτων και διευκόλυνση πρόσβασης στις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες

Συνεργασία  με γονείς,  σχολεία και άλλες υποστηρικτικές δομές με στόχο τη βελτίωση της φοίτησης και την κάλυψη αναγκών των μαθητών

Τυπικά προσόντα:

Πτυχίο Μαθηματικού ή  Φυσικού

Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας της ομάδας

Επιθυμητή η πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευτής ανηλίκων

Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία με προσφυγικούς πληθυσμούς ή/και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση:

jobs@omnes.gr με θέμα «Εκπαιδευτικός θετικών επιστημών» μέχρι τις 16/10/2021.