Προκήρυξη θέσης: Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή από Αραβικά σε Ελληνικά/Αγγλικά

Προκήρυξη θέσης: Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή από Αραβικά σε Ελληνικά/Αγγλικά

Προκήρυξη θέσης:

Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή

από Αραβικά σε Ελληνικά/Αγγλικά

 

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, αναζητά έναν/μία διερμηνέα/πολιτισμικό/ή διαμεσολαβητή/τρια να απασχοληθεί στο «Πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση (ΕΣTIA)» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Περιγραφή θέσης:

έναν/μία διερμηνέα/πολιτισμικό/ή διαμεσολαβητή/τρια που θα κληθεί να προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης/ διερμηνείας τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Διευκολύνει και αξιοποιείται από όλα τα τμήματα του Συλλόγου Εθελοντών ΟΜΝΕΣ, όπως το Νομικό Τμήμα, το τμήμα υπέυθυνο για τη διαχείρηση των σπιτιών, το Κοινωνικό Τμήμα, το Ιατρικό Τμήμα κ.ά., όπως επίσης και από το Κέντρο Ένταξης που ίδρυσε και λειτουργεί ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ στην πόλη του Κιλκίς.

Ο/η διερμηνέας/πολιτισμικός/ή διαμεσολαβητής/τρια διευκολύνει την επικοινωνία του προσωπικού του ΟΜΝΕΣ με τους ωφελούμενους. Είναι υπεύθυνος/η μόνο για το κομμάτι που αφορά στην ακριβή και σαφή επικοινωνία του προσωπικού του ΟΜΝΕΣ με τους ωφελούμενους. Ο/Η διερμηνέας δεσμεύεται από αυστηρούς κανόνες επαγγελματικής μετάφρασης όπως επίσης και εχεμύθειας.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση της αραβικής και της ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία σε θέση μεταφραστή/διερμηνέα. Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα προϋπηρεσία με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
  • Καλή γνώση του Microsoft Office, του internet και ορισμένων εφαρμογών επικοινωνίας (π.χ. whatsApp)
  • Τήρηση επαγγελματικής εχεμύθειας, όπως επίσης και όλων των κανόνων που διέπουν/δεσμεύουν έναν επαγγελματία διερμηνέα
  • Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα

 

 

Πρόσθετα/επιθυμητά προσόντα:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες, διπλωματία, ικανότητα να ακούει και σεβασμός στη διαφορετικότητα
  • Σεβασμός σε εργασία σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
  •   Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr