Αποχαιρετώντας τον Χειμώνα...!

Αποχαιρετώντας τον Χειμώνα...!

Καθώς ο χειμώνας φεύγει σιγά σιγά, αλλά τοlockdown παραμένει, όλες μας οι δραστηριότητες
συνεχίζουν να πραγματοποιούνται εξαποστάσεως. Έτσι, καταφέραμε να μείνουμεκοντά, παρά την απόσταση, προσφέροντας στουςανθρώπους μας τη στήριξη που έχουν ανάγκη!