Αγγλικά  Ελληνικά

Υπεύθυνος Ενδυνάμωσης Κοινότητας & Εργασιακής Ένταξης

Ιούνιος 02, 2020

Τοποθεσία: Κιλκίς

 

Περιγραφή θέσης:

Ένα αφοσιωμένο στέλεχος που θα συνεργαστεί με την ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και την κοινότητα, για την εμπλοκή και κινητοποίηση της κοινότητας, ενδυναμώνοντας και εμψυχώνοντάς τους να εμπλακούν στη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό, δημιουργώντας βάση για βιώσιμες λύσεις, ενισχύοντας τους πρόσφυγες και φιλοξενώντας πληθυσμούς και προωθώντας τη συνεργασία, εμπιστοσύνη, ενίσχυση της συνύπαρξης, κοινωνική και οικονομική αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινοτήτων.

Αρμοδιότητες του ίδιου αποτελούν επίσης η ενίσχυση των κοινωνικών, οικονομικών δυνατοτήτων και δυνατοτήτων διαβίωσης του φιλοξενούμενου πληθυσμού με εξατομικευμένες αξιολογήσεις. Η ανάπτυξη και ενίσχυση των μέσων διαβίωσης των οφελούμενων ατόμων και μείωση της ευαισθησίας τους και μακροχρόνια εξάρτηση από την ανθρωπιστική / εξωτερική βοήθεια. Θα συνεργαστεί επίσης στενά με το τοπικό εμπορικό επιμελητήριο και το γραφείο ανεργίας και άλλους συναφείς παράγοντες προκειμένου να εντοπιστούν ευκαιρίες για τον φιλοξενούντα πληθυσμό.

Προσόντα:

  • Επιθυμητός τίτλος σπουδών πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας/Ανθρωπιστικού περιεχομένου.
  • Προϋπηρεσία επιθυμητή.
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
  • Δυνατότητα να διοργανώνει και συντονίζει ομαδικές συζητήσεις
  • Ενδυνάμωση της κοινότητας μέσω της αυτοπεποίθησης
  • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, το εργατικό δίκαιο και τα ανθρώπινα, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση:

jobs@omnes.gr με θέμα «SR0620» μέχρι 15/06/2020

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272