Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Μάρτιος 03, 2020

 

 

 

 

 

 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 384/3-3-2020

 

RFQ157-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ................................................................................... 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..................................................... 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ................................................................................. 6

2.      ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ......... 6

2.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................................ 6

3.      ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ........................ 6

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................................ 6

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.......................................................... 6

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ................................................................................. 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................... 8

 

1.                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1            ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, θερμοϋδραυλικών ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ:997225906, ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).

 

1.2            ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

 

ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5 ΤΡΥΠΕΣ 400

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 8 ΤΡΥΠΕΣ 4000

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ - ΜΠΙΝΤΕ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΙΝΑΣ 1/2Χ1/2-3/4

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝ.1/2

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜ.ΜΠΕ. 1/2

ΕΡΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΕΦΥΡΑ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 4 ΕΠΑ

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 0,75CM 2 NTOYΛΑΠΙΑ ΛΑΚΑ

ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΘΑΚΗ ΜΠΕΓΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΕΝΟ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΦΑΡΔΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΜΟΛΟ ΜΠΑΤ. ΜΕΤΑΛΙΚΟ

ΡΟΖΕΤΕΣ 3/4 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΡΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΞΕΩΣ

ΡΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΞΕΩΣ

ΡΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΨΗΛΗ  ΜΙΞΕΩΣ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΙΚΡΗ

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΩΝ WURTH

ΣΙΦΩΝ ΣΠΑΣΤΟ 2ΠΛΟ 1 1/2" ΜΠΟΝΟΜΙΝΙ

ΣΙΦΩΝ ΣΠΑΣΤΟ 2ΠΛΟ 11/4-11/2

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 050

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 060

ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 ΘΗΛ. 0,60CM

ΣΧΑΡΑ Φ 100 ΧΡΩΜΕ

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΑΡΜΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ ΑΠΛΟ ΚΛΟΜΠΟ ΣΠΑΝ

ΡΕΓΚΙΝΑ ΜΠΑΤ. ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΨΗΛΗ

ΣΙΑΜΠ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

ΑΠΟΦΡΑΧΤIΚΟ ΥΓΡΟ 1LIT

ΛΑΜΑ ΣΙΦΩΝ ΝΙΠΤ ΑΠΛΟ

ΡΕΓΚΙΝΑ ΓΕΦΥΡΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤ Τ/ΑΝΤΛΙΑ

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΛΑΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑ Ν500 Ε.Τ

ΡΕΓΚΙΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΠΛΕ 1/2"

ΑΤΟΥΣΑ ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΓΩΝΙΑ ΘΥΛ. ΙΤΑΛΙΑΣ Φ16

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜ 1/2Χ1/2

ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΨΗΛΟ ΧΥΤΟ ΚΙΝΑΣ

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 ΛΙΤ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 ΛΙΤ ΤΟΙΧΟΥ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ120 4000W 8ΤΡ.

ΦΛΑΝΤΖΑ Φ129 8 ΤΡ.

ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΤΙ 15Χ2.5 ΑΤΟΥΣΑ

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.ΤΙ 18Χ2.5Χ1/2

ΡΑΚΟΡ ΟΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 18Χ2.5 ΠΛ

ΓΩΝΙΑ ΟΡ.ΘΗΛ Φ15Χ1/2

ΜΠΕΚ DANFOSS

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3/8

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ120 ΝΕΛ 5ΤΡΥΠ

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ 1/2"

ΡΑΚΟΡ ALU 16Χ2Χ1Χ1/2"

ΦΛΑΤΖΑ Φ120 ΝΕΛ 5ΤΡ

ΣΠΙΡΑΛ 1/8 ΒΡΥΣΗΣ 40cm

ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΑ RIELLO

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1/2

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 1CM

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 1,5CM

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2CM

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2,5CM

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 1/2” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 3CM

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2  3BAR

ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ 0-90CO

ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΙ 110Co

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ( 4 ΕΠΑΦΩΝ)

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

ΚΟΥΛΟΥΡΑ KAΝNABI

ΤΕΦΛΟΝ 3/4

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1/2

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3/4

 

 H επιλογή των προμηθευτών θα γίνει ανά είδος και όχι για το σύνολο της προσφοράς. Ειδικότερα ως αντισυμβαλλόμενος του Σωματείου- προμηθευτής θα αναδειχθεί αυτός που υπέβαλε την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή σε ένα έκαστο των ως άνω αναφερομένων ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται με την υποβολή της προσφοράς τους  ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν από το Σωματείο ως προμηθευτές- αντισυμβαλλόμενοί του , δεν θα μεταβάλλουν την υποβληθείσα στα πλαίσια της παρούσας , τιμή για ένα έκαστο των ως άνω αναφερομένων ειδών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 και έως 30/06/2020 οπότε και αναμένεται να ισχύσει η σύμβαση που θα συνάψουν με το Σωματείο.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές ακόμα και για ένα έκαστο των άνω αναφερομένων προϊόντων.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.grμέχρι και τις 12/03/2020 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 12/03/2020 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στις πόλεις του Κιλκίς και του Πολυκάστρου.

 

2.                ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

2.1            ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα  θα παραδοθούν  τμηματικά στις διευθύνσεις  που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου ή από το κατάστημα του αναδόχου προμηθευτή.

 

2.2            Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

 

 

3.                ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1            ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Νομό Κιλκίς ή από το κατάστημα του αναδόχου προμηθευτή.

 

3.2            ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

 

 

3.4   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς, 03/03/2020

Σωματείο OMNES

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ την προμηθεια ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ανταλλακτικων

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 384/3-3-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  12/03/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΚΟΝΤΟ

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 5 ΤΡΥΠΕΣ 400

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 8 ΤΡΥΠΕΣ 4000

 

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΑ - ΜΠΙΝΤΕ

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΙΝΑΣ 1/2Χ1/2-3/4

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΙΣΙΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝ.1/2

 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΝΙΟΥ Φ100

 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜ.ΜΠΕ. 1/2

 

 

ΕΡΜΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΕΦΥΡΑ

 

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤ ΗΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ 4 ΕΠΑ

 

 

ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ 0,75CM 2 NTOYΛΑΠΙΑ ΛΑΚΑ

 

 

ΚΑΛΥΜΜΑ ΙΘΑΚΗ ΜΠΕΓΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΕΝΟ

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ ΦΑΡΔΥ

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

 

 

ΠΟΜΟΛΟ ΜΠΑΤ. ΜΕΤΑΛΙΚΟ

 

 

ΡΟΖΕΤΕΣ 3/4 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

 

 

ΡΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΙΞΕΩΣ

 

 

ΡΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΙΞΕΩΣ

 

 

ΡΟΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΨΗΛΗ  ΜΙΞΕΩΣ

 

 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΙΚΡΗ

 

 

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΔΡΟΘΑΛΑΜΩΝ WURTH

 

 

ΣΙΦΩΝ ΣΠΑΣΤΟ 2ΠΛΟ 1 1/2" ΜΠΟΝΟΜΙΝΙ

 

 

ΣΙΦΩΝ ΣΠΑΣΤΟ 2ΠΛΟ 11/4-11/2

 

 

ΣΙΦΩΝΙ ΣΠΑΣΤΟ

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 050

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 060

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΛΟΥΤΡΟΥ

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΙΝΟΧ 1/2 ΘΗΛ. 0,60CM

 

 

ΣΧΑΡΑ Φ 100 ΧΡΩΜΕ

 

 

ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ ΑΡΜΟΥ

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΤΟΥΖ ΑΠΛΟ ΚΛΟΜΠΟ ΣΠΑΝ

 

 

ΡΕΓΚΙΝΑ ΜΠΑΤ. ΝΕΡΟΧΥΤΗ ΨΗΛΗ

 

 

ΣΙΑΜΠ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ

 

 

ΑΠΟΦΡΑΧΤIΚΟ ΥΓΡΟ 1LIT

 

 

ΛΑΜΑ ΣΙΦΩΝ ΝΙΠΤ ΑΠΛΟ

 

 

ΡΕΓΚΙΝΑ ΓΕΦΥΡΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ

 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΑΤ Τ/ΑΝΤΛΙΑ

 

 

ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

 

 

ΛΑΜΑ ΒΑΛΒΙΔΑ Ν500 Ε.Τ

 

 

ΡΕΓΚΙΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΝΕΡΟΧΥΤΗ

 

 

ΦΛΟΤΕΡ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΜΠΛΕ 1/2"

 

 

ΑΤΟΥΣΑ ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ

 

 

ΓΩΝΙΑ ΘΥΛ. ΙΤΑΛΙΑΣ Φ16

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΣΙΜ 1/2Χ1/2

 

 

ΡΟΥΞΟΥΝΙ ΨΗΛΟ ΧΥΤΟ ΚΙΝΑΣ

 

 

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 ΛΙΤ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ

 

 

ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ 80 ΛΙΤ ΤΟΙΧΟΥ

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ120 4000W 8ΤΡ.

 

 

ΦΛΑΝΤΖΑ Φ129 8 ΤΡ.

 

 

ΑΝΟΔΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ

 

 

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ ΤΙ 15Χ2.5 ΑΤΟΥΣΑ

 

 

ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.ΤΙ 18Χ2.5Χ1/2

 

 

ΡΑΚΟΡ ΟΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ 18Χ2.5 ΠΛ

 

 

ΓΩΝΙΑ ΟΡ.ΘΗΛ Φ15Χ1/2

 

 

ΜΠΕΚ DANFOSS

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 3/8

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Φ120 ΝΕΛ 5ΤΡΥΠ

 

 

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΩΝ 1/2"

 

 

ΡΑΚΟΡ ALU 16Χ2Χ1Χ1/2"

 

 

ΦΛΑΤΖΑ Φ120 ΝΕΛ 5ΤΡ

 

 

ΣΠΙΡΑΛ 1/8 ΒΡΥΣΗΣ 40cm

 

 

ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΥΣΤΗΡΑ RIELLO

 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1/2

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ½” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 1CM

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ½” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 1,5CM

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ½” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2CM

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ½” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 2,5CM

 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ½” ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 3CM

 

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2  3BAR

 

 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ 0-90CO

 

 

ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΙ 110Co

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ( 4 ΕΠΑΦΩΝ)

 

 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

 

 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ KAΝNABI

 

 

ΤΕΦΛΟΝ 3/4

 

 

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1/2

 

 

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3/4

 

 

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

E-MAIL:

ΚΙΛΚΙΣ ……. /……../…………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272