Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Μάρτιος 03, 2020

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 383/3-3-2020

RFQ156-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ................................................................................... 3

1.1      ΓΕΝΙΚΑ............................................................................................................. 3

1.2      ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ..................................................... 3

1.3      ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ................................................................................. 5

2.      ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ......... 6

3.      ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ........................ 6

3.1      ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ........................................................................................ 6

3.2      ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.......................................................... 6

3.3      ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ................................................................................. 6

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ......................................................................... 7

 

1.                ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1            ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ:997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).

 

 Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

 

1.2            ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης,   και οι  απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές

 

12W Ε27 LED 4000Κ AC-170-265V

3Θ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤ.3ΣΕ1 100-11-031ΜΑΥΡΟ

ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ Ε27 09.731

VS228110025 ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ VISAGE

10W LED 6000Κ Ε27 270" A6010CWP

7W C377CW Ε14 6000Κ LED ΚΕΡΑΚΙ

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ Ι ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΦΙΣ 2ΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 50007

8/25 ΡΟΚΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1.5 2Μ SAS 100-10-001

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜ.ΜΕΓΑΛΟ19-00102 19-00201

35Α Ν\Ζ ΦΥΣΙΓΓΙΟ

ΠΩΜΑ Ν/Ζ 63Α LINDNER Ε18

ΠΩΜΑ Ε27/25Α LINDNER

10-16mm EKL 3S ΚΛΕΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 88717780

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α 80-00161

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ  070/03

20Α GEWISS GW92109 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

16Α C SH201T C16 70352 ΑΒΒ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ.

ΤΑΙΝΙΑ WONDER 19Χ20 TAIWAN

ΒΑΣΗ Ν/Ζ ΣΕΤ 35Α

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣ.ΟΡΙΖ/ΚΑΘ THERMOWATT

20Α SH201T-Β20 70311 ΑΒΒ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

3Χ1.5mm ΕΥΚΑΜΠΤΟ (H05VV-F)

ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΑ PRO6 6X30/S 565647 ΤΟΥΒΛΟΥ

8/35 ΡΟΚΑ

4 ΖΕΥΓΩΝ FTP CAT 5e

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ Φ30 ΝΙΚΕΛ GEO 9230

ΚΛΙΨ 8Π RJ45 ΥΗ8-807 (SS320)191565

ΝΡ40026 22Χ10 ΚΑΝΑΛΙ GEWISS

8/35 ΡΟΚΑ

7W C377CW Ε14 6000Κ LED ΚΕΡΑΚΙ

ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 100-15-007

ΠΡΕΣΑ RJ45+RJ11 ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 00145

VS228110015 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ VISAGE

VS2811140 ΠΛΑΙΣΙΟ 1Θ ΛΕΥΚΟ VISAGE

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜ.ΜΕΓΑΛΟ19-00102 19-00201

3X4mm ΕΥΚΑΜΠΤΟ (H05VV-F)

20Α ΝΑ GW92129 GEWISS

ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ  268263

ΝΤΟΥΙ Ε14 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΥΡΟ 130030

ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ Ε14 ΛΕΥΚΟ 130032

2Χ40Α GEWISS GWD4627 30ma Δ.Δ.Ε.

10-16mm EKL 3S ΚΛΕΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 88717780

BS-900 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

42W Ε27 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ ECO 115702

5Θ+3Μ+Δ ΠΟΛΥΠΡ.PANASONIC WLT04532WH

5Θ+Δ+1.5Μ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΑΥΡΟ PANASONIC

COURFLEX Φ16 ΛΕΥΚΟ 9010 16-21050-016

ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΚΥΡΤΗ 2ΜΑ 3533

ΓΛΟΜΠΟΣ Φ15 ΟΠΑΛ 35316

ΘΥΡΟΤ/Φ PROJECT PT510W FARF.Ρ691181000

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1.5 5Μ SAS 100-10-003

ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ SAS 100-15-006

16Χ16 ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛ.004016016

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 8Τ 4KW+ΦΛANTZA+ΘHKH ΑΝΩΔΙΟΥ

58W/865 LUMILUX OSRAM 4050300517933

40Α SH201T C40 70356 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΡΤΕΡ PHILIPS S10 4-65W 697691

ΧΡΟΝΟΔ/ΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ+ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1Μ 10-2416

RAA31.16 ΘΕΡΜΟΣΤ.ΧΩΡΟΥ SIEMENS

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΣΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40Α , ΓΙΑ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ (ON/OFF)

ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ 0,2 Watt

ΚΛΕΜΑ Νο6

ΚΛΕΜΑ Νο10

ΚΛΕΜΑ Νο16

ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 16 Α

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ Φ6

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ Φ8

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ Φ10

ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΟΥΑΤ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΦΑΡΔΙΑ

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΣΤΕΝΗ

ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4 mcf

 

H επιλογή των προμηθευτών θα γίνει ανά είδος και όχι για το σύνολο της προσφοράς. Ειδικότερα ως αντισυμβαλλόμενος του Σωματείου- προμηθευτής θα αναδειχθεί αυτός που υπέβαλε την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή σε ένα έκαστο των ως άνω αναφερομένων ειδών.

Οι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται με την υποβολή της προσφοράς τους  ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν από το Σωματείο ως προμηθευτές- αντισυμβαλλόμενοί του , δεν θα μεταβάλλουν την υποβληθείσα στα πλαίσια της παρούσας , τιμή για ένα έκαστο των ως άνω αναφερομένων ειδών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από 13/03/2020 και έως 30/06/2020 οπότε και αναμένεται να ισχύσει η σύμβαση που θα συνάψουν με το Σωματείο.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές ακόμα και για ένα έκαστο των άνω αναφερομένων προϊόντων.

Οι προσφορές κατατίθενται σε φάκελο στα γραφεία του Σωματείου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.grμέχρι και τις 12/03/2020 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται ο κ. Ντεκίδης Γεώργιος. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Σωματείου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 12/03/2020  και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3            ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στις πόλεις του Κιλκίς και του Πολυκάστρου.

 

2.                ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο παράδοσης των προϊόντων ή εκτέλεσης των τυχόν απαιτούμενων εργασιών, μετά από έγκαιρη ενημέρωση του Υπευθύνου Συντονισμού της Αναθέτουσας Αρχής για τον χρόνο και τον τόπο παράδοσης των ειδών.

  1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

3.1            ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει το προϊόν άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει  το Σωματείο, εντός του Νομού Κιλκίς ή από το κατάστημα του αναδόχου προμηθευτή.

Τα προϊόντα  θα παραδοθούν  τμηματικά στις διευθύνσεις  που θα υποδεικνύονται κάθε φορά από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής του Σωματείου ή από το κατάστημα του αναδόχου προμηθευτή.

                                                                          

3.2            ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο Ανάδοχος πριν μεταφέρει τα είδη, έρχεται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής του εξοπλισμού θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

3.3            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της σύμβασης.

 

3.4   ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στον Ανάδοχο θα πραγματοποιούνται δυο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Σωματείου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

Κιλκίς, 03/03/2020

Σωματείο OMNES

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Προς:     ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES

Θέμα:    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ την προμηθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικων

Αριθμός πρωτοκόλλου εξερχομένων: 383/3-3-2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/03/2020, ώρα 15:00

Όλες οι αναφερόμενες τιμές δίνονται σε (Ευρώ).

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.

12W Ε27 LED 4000Κ AC-170-265V

 

 

3Θ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤ.3ΣΕ1 100-11-031ΜΑΥΡΟ

 

 

ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ Ε27 09.731

 

 

VS228110025 ΑΠΛΟΣ ΛΕΥΚΟΣ VISAGE

 

 

10W LED 6000Κ Ε27 270" A6010CWP

 

 

7W C377CW Ε14 6000Κ LED ΚΕΡΑΚΙ

 

 

ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΜΕ Ι ΔΙΑΚΟΠΤΗ

 

 

ΦΙΣ 2ΠΟΛΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 50007

 

 

8/25 ΡΟΚΑ

 

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1.5 2Μ SAS 100-10-001

 

 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜ.ΜΕΓΑΛΟ19-00102 19-00201

 

 

35Α Ν\Ζ ΦΥΣΙΓΓΙΟ

 

 

ΠΩΜΑ Ν/Ζ 63Α LINDNER Ε18

 

 

ΠΩΜΑ Ε27/25Α LINDNER

 

 

10-16mm EKL 3S ΚΛΕΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 88717780

 

 

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α 80-00161

 

 

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ  070/03

 

 

20Α GEWISS GW92109 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

 

 

16Α C SH201T C16 70352 ΑΒΒ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜ.

 

 

ΤΑΙΝΙΑ WONDER 19Χ20 TAIWAN

 

 

ΒΑΣΗ Ν/Ζ ΣΕΤ 35Α

 

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣ.ΟΡΙΖ/ΚΑΘ THERMOWATT

 

 

20Α SH201T-Β20 70311 ΑΒΒ ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

 

 

3Χ1.5mm ΕΥΚΑΜΠΤΟ (H05VV-F)

 

 

ΟΥΠΑ ΜΕ ΒΙΔΑ PRO6 6X30/S 565647 ΤΟΥΒΛΟΥ

 

 

8/35 ΡΟΚΑ

 

 

4 ΖΕΥΓΩΝ FTP CAT 5e

 

 

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ Φ30 ΝΙΚΕΛ GEO 9230

 

 

ΚΛΙΨ 8Π RJ45 ΥΗ8-807 (SS320)191565

 

 

ΝΡ40026 22Χ10 ΚΑΝΑΛΙ GEWISS

 

 

8/35 ΡΟΚΑ

 

 

7W C377CW Ε14 6000Κ LED ΚΕΡΑΚΙ

 

 

ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ 100-15-007

 

 

ΠΡΕΣΑ RJ45+RJ11 ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 00145

 

 

VS228110015 ΣΟΥΚΟ ΛΕΥΚΗ VISAGE

 

 

VS2811140 ΠΛΑΙΣΙΟ 1Θ ΛΕΥΚΟ VISAGE

 

 

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜ.ΜΕΓΑΛΟ19-00102 19-00201

 

 

3X4mm ΕΥΚΑΜΠΤΟ (H05VV-F)

 

 

20Α ΝΑ GW92129 GEWISS

 

 

ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ  268263

 

 

ΝΤΟΥΙ Ε14 ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ ΜΑΥΡΟ 130030

 

 

ΝΤΟΥΙ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ Ε14 ΛΕΥΚΟ 130032

 

 

2Χ40Α GEWISS GWD4627 30ma Δ.Δ.Ε.

 

 

10-16mm EKL 3S ΚΛΕΜΑ ΣΕΙΡΑΣ 88717780

 

 

BS-900 ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

 

 

42W Ε27 ΛΑΜΠΑ ΚΟΙΝΗ ECO 115702

 

 

5Θ+3Μ+Δ ΠΟΛΥΠΡ.PANASONIC WLT04532WH

 

 

5Θ+Δ+1.5Μ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΜΑΥΡΟ PANASONIC

 

 

COURFLEX Φ16 ΛΕΥΚΟ 9010 16-21050-016

 

 

ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΚΥΡΤΗ 2ΜΑ 3533

 

 

ΓΛΟΜΠΟΣ Φ15 ΟΠΑΛ 35316

 

 

ΘΥΡΟΤ/Φ PROJECT PT510W FARF.Ρ691181000

 

 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3Χ1.5 5Μ SAS 100-10-003

 

 

ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ SAS 100-15-006

 

 

16Χ16 ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛ.004016016

 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 8Τ 4KW+ΦΛANTZA+ΘHKH ΑΝΩΔΙΟΥ

 

 

58W/865 LUMILUX OSRAM 4050300517933

 

 

40Α SH201T C40 70356 ΜΙΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

 

 

ΣΤΑΡΤΕΡ PHILIPS S10 4-65W 697691

 

 

ΧΡΟΝΟΔ/ΠΤΗΣ ΡΑΓΑΣ+ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1Μ 10-2416

 

 

RAA31.16 ΘΕΡΜΟΣΤ.ΧΩΡΟΥ SIEMENS

 

 

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΣΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

 

 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΛΕ-ΡΕΤΟΥΡ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 40Α , ΓΙΑ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ (ON/OFF)

 

 

ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ 0,2 Watt

 

 

ΚΛΕΜΑ Νο6

 

 

ΚΛΕΜΑ Νο10

 

 

ΚΛΕΜΑ Νο16

 

 

ΓΕΦΥΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 16 Α

 

 

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ Φ6

 

 

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ Φ8

 

 

ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟ Φ10

 

 

ΚΑΠΑΚΙ ΜΠΟΥΑΤ ΜΕ ΑΥΤΙΑ

 

 

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΦΑΡΔΙΑ

 

 

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΣΠΡΗ ΣΤΕΝΗ

 

 

ΠΥΚΝΩΤΗΣ 4 mcf

 

 

ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

E-MAIL:

ΚΙΛΚΙΣ ……. /……../…………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272