Αγγλικά  Ελληνικά

Secretary - Help Desk

Φεβρουάριος 24, 2020

Τυπικά προσόντα

 

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών επιστημών
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
  • Προηγούμενη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 2 ετών
  • Εμπειρία στο προσφυγικό τουλάχιστον 2 ετών
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
  • Άριστη γνώση M/S Office
  • Θα συνεκτιμηθεί η γνώση Αραβικών/ Φαρσί


 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 08/03/2020, στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «RC-0220»

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272