Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Φεβρουάριος 18, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 376/17-02-2020

 


Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την προμήθεια
γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ
997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).

 

Αναλυτικά η πρόσκληση εδώ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272