Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Φεβρουάριος 04, 2020

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 373/4-2-2020

RFQ146-2020

 

Αντικείμενο του παρόντος αιτήματος είναι η επιλογή αντισυμβαλλομένου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια σχολικών ειδών και γραφικής ύλης μέσω του παρόντος διαγωνισμού που διενεργεί το Σωματείο, προς τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια του Νομού Κιλκίς, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς).

Αναλυτικά το αίτημα εδώ. 

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272