Αγγλικά  Ελληνικά

Καθηγητής/τρια Ελληνικών

Ιανουάριος 29, 2020

            Ο ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, καλεί Εκπαιδευτές Ελληνικών για ενήλικες.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να επιτευχθεί ευχέρεια στην προφορική επικοινωνία των αρχαρίων σε μικρότερο χρονικό διάστημα, και να πιστοποιηθεί η ικανότητα Ελληνικών μέσω του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τους προχωρημένους. Για την επίτευξη των παραπάνω χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι διδασκαλίας όπως σεμινάρια πολιτισμικού προσανατολισμού, επισκέψεις σε μουσεία, ακόμα και διαπολιτισμικές δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις αναφορικά με τα παραδοσιακά καταναλωτικά πρότυπα.

Ο καθηγητής Ελληνικών θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση του Εκπαιδευτικού προγράμματος των προσφύγων. Επιπλέον θα διασφαλίζει ότι οι διδακτική δραστηριότητα θα είναι υψηλής ποιότητας.

 

Αρμοδιότητες

 • Σχεδιασμός και εκπόνηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων βάση ηλικίας, εκπαιδευτικού προφίλ και προσωπικών αναγκών των ωφελούμενων.
 • Σχεδιασμός ομάδων και προγράμματος
 • Διασφαλίζει ότι σχετικά δεδομένα(λίστες προσέλευσης, σχέδια μαθήματος) συλλέγονται με ακρίβεια και ανανεώνονται εβδομαδιαία ή μηνιαία
 • Συμμετέχει στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των ωφελούμενων
 • Προσφορά πληροφοριών και καθοδήγησης των ωφελουμένων σε διδακτικά προγράμματα
 • Συνεργασία με διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και λοιπό προσωπικό για τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης.

 

Τυπικά προσόντα

 

 • Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Επιθυμητή η Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ)
 • Άπταιστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Επιθυμητή η εκπαιδευτική εμπειρία
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ


 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «GLT0220»

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272