Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Νοέμβριος 25, 2019

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Αρ. πρωτοκόλλου: 354/25-11-19

 


 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ..................................................................................... 3

1.1 ΓΕΝΙΚΑ..................................................................................................................... 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ......................................................... 3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ………………………..................................................... 5

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...... 5

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτήματος..............................5

3.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ......................................................................... 5

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................................................. 6

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................................................................................... 6

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ………………………………………………………………..……………..…6

3.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…………………………………………………………….……..7

    

    

 

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1         ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Σωματείου με την επωνυμία Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2         ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης.

 

Είδος

Ποσότητα

Μονάδα μέτρησης

Σημειώσεις

Φωτοτυπικό χαρτί Α4

29

Κούτα 5 δεσμίδων

 

Φωτοτυπικό  χαρτί Α3

7

Κούτα 5 δεσμίδων

 

Διαφάνειες

29

Πακέτο 100 Φύλλων

 

Υποφάκελος LEITZ Α4 με έλασμα

20

Τεμάχιο

Αυθεντικός LEITZ

Στυλό κόκκινο BIC

15

Τεμάχιο

 

Στυλό μαύρο BIC

15

Τεμάχιο

 

Στυλό μπλε BIC

20

Τεμάχιο

 

Διαχωριστικά θεμάτων

20

Πακέτο 10 θεμάτων

 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης πορτοκαλί

5

Τεμάχιο

 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης κίτρινος

10

Τεμάχιο

 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης μωβ

5

Τεμάχιο

 

Κλασέρ Α4 Γαλάζιο

3

Τεμάχιο

 

Κλασέρ Α4 κόκκινο

5

Τεμάχιο

 

Κλασέρ Α4 μαύρο

5

Τεμάχιο

 

Κλασέρ Α4 Τιρκουάζ

4

Τεμάχιο

 

Κλασέρ Α4 Κίτρινο

6

Τεμάχιο

 

Κλασέρ Α4 Πορτοκαλί

3

Τεμάχιο

 

Σύρματα συρραπτικού Νο10

17

πακέτο 1000 τεμαχια

 

Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές

4

Πακέτο

Νο16 (49*23)

Συνδετήρες No4

12

Πακέτο 100 τεμαχίων

35mm

Μελάνι RICOH 41 - MAGENDA

1

Τεμάχιο

Αυθεντικό RICOH

Μελάνι RICOH 41 -  BLACK

1

Τεμάχιο

Αυθεντικό RICOH

Συρραπτικό μεγάλο (24/8)

2

Τεμάχιο

 

Σύρματα συρραπτικού (24/8)

11

Πακέτο

 

Διαφανείς ζελατίνες με άνοιγμα επάνω και δεξιά

22

Τεμάχιο

Μέγεθος: Α4

Τύπου: “Γ”

Ντοσιέ (Κουτί) πλαστικό με λάστιχο

3

Τεμάχιο

Διαστάσεις: 25cm*35cm*3 cm

Scotch Magic Tape 810

1

Τεμάχιο

Μέγεθος: 19mm*33mm

Διορθωτικό υγρό πινέλο

3

Τεμάχιο

 

Κύβος αυτοκόλλητων σημειώσεων

12

Πακέτο με 400 φύλλα αυτοκόλλητων σημειώσεων

Τύπου POST-IT

Μολύβι ΗΒ

30

Τεμάχιο

 

Κύβος σημειώσεων

9

Πακέτο με 400 φύλλα σημειώσεων

 

ΧαρτόνιαΑ4 μπλε χρώματος

20

Τεμάχιο

 

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος

4

Τεμάχιο

Μέγεθος μύτης: 3mm

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος κόκκινος

4

Τεμάχιο

Μέγεθος μύτης: 3mm

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος

4

Τεμάχιο

Μέγεθος μύτης: 0,6mm

Μαρκαδόρος αδιάβροχος λεπτός λευκός

2

Τεμάχιο

 

Μελάνι HP 300 BLACK (ORIGINAL)

2

Τεμάχιο

Αυθεντικό HP

Μελάνι HP 300 TRI-COLOR (ORIGINAL)

2

Τεμάχιο

Αυθεντικό HP

Ένταλμα πληρωμής τριπλότυπο

50

Μπλοκ 50 φύλλων

 

Γραμμάτιο είσπραξης διπλότυπο

5

Μπλοκ 50 φύλλων

 

Βιβλία ταμείου

3

Μπλοκ 100 φύλλων

 

Μελάνι για σφραγίδες (μπλε)

4

Τεμάχιο

 

Μελάνι EPSON 16 BLACK (ORIGINAL)

3

Τεμάχιο

Αυθεντικό EPSON

Μελάνι EPSON 16 MAGENTA (ORIGINAL)

2

Τεμάχιο

Αυθεντικό EPSON

Μελάνι EPSON 16 CYAN (ORIGINAL)

2

Τεμάχιο

Αυθεντικό EPSON

Μελάνι EPSON 16 YELLOW (ORIGINAL)

2

Τεμάχιο

Αυθεντικό EPSON

 

 

 

 

H επιλογή των προμηθευτών θα γίνει ανά είδος και όχι για το σύνολο της αγοράς.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει ο Σύλλογος για την αγορά αναλώσιμων εκτυπωτών  και γραφικής ύλης) ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ (1300€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, στα γραφεία του Omnes, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.gr, μέχρι και τις 05-12-2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 05-12-2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.

 

2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο

 

 

3.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1              ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

 

3.2              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Οι Ανάδοχοι πριν μεταφέρουν τα είδη, έρχονται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής  της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

 

3.3              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας

 

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στους Ανάδοχους  πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς,  25/11/2019.

Omnes

 

 

3.5        ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, στα γραφεία του Omnes, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.gr, μέχρι και τις 05-12-2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 05-12-2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας με Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

Φωτοτυπικό χαρτί Α4

29

 

 

Φωτοτυπικό  χαρτί Α3

7

 

 

Διαφάνειες

29

 

 

Υποφάκελος LEITZ Α4 με έλασμα

20

 

 

Στυλό κόκκινο BIC

15

 

 

Στυλό μαύρο BIC

15

 

 

Στυλό μπλε BIC

20

 

 

Διαχωριστικά θεμάτων

20

 

 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης πορτοκαλί

5

 

 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης κίτρινος

10

 

 

Μαρκαδόρος υπογράμμισης μωβ

5

 

 

Κλασέρ Α4 Γαλάζιο

3

 

 

Κλασέρ Α4 κόκκινο

5

 

 

Κλασέρ Α4 μαύρο

5

 

 

Κλασέρ Α4 Τιρκουάζ

4

 

 

Κλασέρ Α4 Κίτρινο

6

 

 

Κλασέρ Α4 Πορτοκαλί

3

 

 

Σύρματα συρραπτικού Νο10

17

 

 

Ετικέτες αυτοκόλλητες λευκές

4

 

 

Συνδετήρες No4

12

 

 

Μελάνι RICOH 41 - MAGENDA

1

 

 

Μελάνι RICOH 41 -  BLACK

1

 

 

Συρραπτικό μεγάλο (24/8)

2

 

 

Σύρματα συρραπτικού (24/8)

11

 

 

Διαφανείς ζελατίνες με άνοιγμα επάνω και δεξιά

22

 

 

Ντοσιέ (Κουτί) πλαστικό με λάστιχο

3

 

 

Scotch Magic Tape 810

1

 

 

Διορθωτικό υγρό πινέλο

3

 

 

Κύβος αυτοκόλλητων σημειώσεων

12

 

 

Μολύβι ΗΒ

30

 

 

Κύβος σημειώσεων

9

 

 

ΧαρτόνιαΑ4 μπλε χρώματος

20

 

 

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος

4

 

 

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος κόκκινος

4

 

 

Μαρκαδόρος ανεξίτηλος μαύρος

4

 

 

Μαρκαδόρος αδιάβροχος λεπτός λευκός

2

 

 

Μελάνι HP 300 BLACK (ORIGINAL)

2

 

 

Μελάνι HP 300 TRI-COLOR (ORIGINAL)

2

 

 

Ένταλμα πληρωμής τριπλότυπο

50

 

 

Γραμμάτιο είσπραξης διπλότυπο

5

 

 

Βιβλία ταμείου

3

 

 

Μελάνι για σφραγίδες (μπλε)

4

 

 

Μελάνι EPSON 16 BLACK (ORIGINAL)

3

 

 

Μελάνι EPSON 16 MAGENTA (ORIGINAL)

2

 

 

Μελάνι EPSON 16 CYAN (ORIGINAL)

2

 

 

Μελάνι EPSON 16 YELLOW (ORIGINAL)

2

 

 

 

ΟΝΟΜΑ: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ΕΠΙΘΕΤΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

E-MAIL:                                                                                                                                                     ΚΙΛΚΙΣ.….../….... /…..…….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272