Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Αύγουστος 29, 2019

 

 

 

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Αρ. πρωτοκόλλου: 320/29-08-2019

 


 

Πίνακας Περιεχομένων

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ..................................................................................... 3

1.1 ΓΕΝΙΚΑ..................................................................................................................... 3

1.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ......................................................... 3

1.3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ………………………..................................................... 5

2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ...... 5

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Του αιτήματος..............................5

3.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ......................................................................... 5

3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ............................................................. 5

3.3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ...................................................................................... 6

3.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ………………………………………………………………..……………..…6

3.5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ…………………………………………………………….……..7

    

 

  

1.                  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

1.1         ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του συλλόγου με την επωνυμία “Σύλλογος Όμνες”, ο οποίος στα αγγλικά αποδίδεται ως Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE στο Κιλκίς. Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

 

1.2         ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στον κάτωθι πίνακα αναλύονται τα είδη που αποτελούν  αντικείμενο της παρούσας ζήτησης.

 

Είδος

Ποσότητα

Μονάδα μέτρησης

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ No 7

9

πακέτο των 50 τεμαχίων

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5

19

πακέτο των 100 τεμαχίων

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 120MM 100 γραμάρια

2

πακέτο

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ

10

Μπλοκάκι

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ

3

Μπλοκάκι

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ(ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

5

Μπλοκάκι

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ (No10)

2

πακέτο 1000 τεμαχια

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ (No11)

10

πακέτο 2000 τεμαχια

ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ ΜΠΛΕ

3

Τεμάχιο

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

15

πακέτο των 100 διαφανειών

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ

21

Πακέτο των 10 τεμαχίων

ΧΑΡΤΟΝΑΚΙ Α4 (ΜΠΛΕ)

50

Τεμάχιο

ΚΛΑΣΕΡ (ΤΥΡΚΟΥΑΖ)

6

Τεμάχιο

ΚΛΑΣΕΡ (ΜΑΥΡΑ)

10

Τεμάχιο

ΚΛΑΣΕΡ (ΜΩΒ)

2

Τεμάχιο

ΚΛΑΣΕΡ Α3 (ΜΑΥΡΑ)

2

Τεμάχιο

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3

1

Κούτα

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

12

Κούτα

ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ

3

κουτί 50 τεμαχίων

ΣΤΥΛΟ BIC ΜΑΥΡΟ

2

κουτί 50 τεμαχίων

ΣΤΥΛΟ BIC ΚΟΚΚΙΝΟ

2

κουτί 50 τεμαχίων

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ

30

Τεμάχιο

ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΜΑΥΡΟ

5

Τεμάχιο

ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΜΠΛΕ

5

Τεμάχιο

ΣΤΥΛΟ PILOT ΜΑΥΡΟ

2

Τεμάχιο

ΣΤΥΛΟ PILOT ΜΠΛΕ

2

Τεμάχιο

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

22

Τεμάχιο

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (24/8)

1

Τεμάχιο

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (24/8)

2

Κουτί 1000 τεμαχίων

ΦΕΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (30*40)

1

Τεμάχιο

CLIPBOARD ΣΕΛΙΔΑΣ Α4

17

Τεμάχιο

ΔΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

1

Τεμάχιο

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ POST-IT ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 75*75

13

ΠΑΚΕΤΟ 100 ΤΜΧ.

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ) 9*9

3

ΠΑΚΕΤΟ 400 ΤΜΧ.

LEITZ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

10

Τεμάχιο

ΜΟΛΥΒΙ ΗΒ

20

Τεμάχιο

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

2

Τεμάχιο

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΗΣ (ΜΠΛΕ)

2

Τεμάχιο

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΗΣ (ΡΟΖ)

2

Τεμάχιο

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1.5 - 3 mm

2

Τεμάχιο

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΠΛΕ 1.5 - 3 mm

1

Τεμάχιο

TONER ΓΙΑ SAMSUNG M2825ND ORIGINAL (3000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

1

Τεμάχιο

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 BLACK ORIGINAL

2

Τεμάχιο

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 CYAN ORIGINAL

2

Τεμάχιο

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 MAGENTA ORIGINAL

2

Τεμάχιο

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 YELLOW ORIGINAL

2

Τεμάχιο

ΜΕΛΑΝΙ HP 300 BLACK ORIGINAL

1

Τεμάχιο

ΜΕΛΑΝΙ HP 300 TRI-COLOR ORIGINAL

2

Τεμάχιο

 

H επιλογή των προμηθευτών θα γίνει ανά είδος και όχι για το σύνολο της αγοράς.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό κόστος αγοράς (δηλαδή το αντίτιμο που προτίθεται να καταβάλλει ο Σύλλογος για την αγορά γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτών) ανέρχεται κατά μέγιστο στο ποσό των Επτακοσίων πενήντα  ευρώ (750 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση  info@omnes.gr ή στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και τις 10-09-2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 10-09-2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του πίνακα επί της παρ. 1.2. του παρόντος. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους.

 

1.3              ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Τα προϊόντα θα παραδοθούν, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά στη διεύθυνση που θα υποδείξει η αναθέτουσα αρχή και αφορούν στα γραφεία του Σωματείου στην πόλη του Κιλκίς και της Παιονία.

 

2.                  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού του Αναδόχου στον χώρο

 

 

3.                  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

 

3.1              ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Οι προμηθευτές αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα άμεσα στον τόπο όπου υποδεικνύει το Σωματείο, εντός του Ν. Κιλκίς .

 

3.2              ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Οι Ανάδοχοι πριν μεταφέρουν τα είδη, έρχονται σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής  της Αναθέτουσας Αρχής, προκειμένου ο τελευταίος να φροντίσει τόσο για το χώρο που πρόκειται να γίνει η παραλαβή όσο και για το καθορισμό της ώρας παραλαβής.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των ειδών θα γίνεται ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των ειδών από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής.

 

 

3.3              ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

 

Ως Υπεύθυνος Αναδόχου ορίζεται το άτομο επικοινωνίας του Αναδόχου, το οποίο θα παραλαμβάνει και θα εκτελεί την παραγγελία και θα λειτουργεί ως το σημείο επαφής μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση της παραγγελίας

 

 

3.4               ΠΛΗΡΩΜΗ

Το απαιτούμενο παραστατικό θα είναι τιμολόγιο- δελτίο αποστολής (επί πιστώσει): η πληρωμή της αξίας των παραστατικών  στους Ανάδοχους  πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα  από το αρμόδιο τμήμα του Συλλόγου την 15η  και την τελευταία εργάσιμη  κάθε ημερολογιακού μήνα και  μετά τον επιτυχή ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο από τον Υπεύθυνο Ελέγχου και Παραλαβής της Αναθέτουσας αρχής. Η πληρωμή θα διενεργηθεί αποκλειστικά με διατραπεζικό ηλεκτρονικό τρόπο στο λογαριασμό που θα υποδείξει εγγράφως ο ανάδοχος στο έγγραφο της προσφοράς του.

 

 

Κιλκίς,  29/08/2019.

Σύλλογος Όμνες (Omnes)

 

 

 

3.5        ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Οι προσφορές κατατίθενται σε  φάκελο, ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην  διεύθυνση  info@omnes.gr στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Ουτσκούνη 3 στο Κιλκίς, Τ.Κ. 61100,  μέχρι και 10-09-2019 και ώρα 15:00, η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών. Αρμόδιος για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η κ. Πουτζουκίδου Μαρία . Για οποιαδήποτε πληροφορία- διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου στο τηλ. 23410 22272. Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 10-09-2019 και ώρα 16:00, μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία, καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις υποβληθείσες προσφορές.

 

Είδος

Ποσότητα

Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.

Σύνολο με Φ.Π.Α.

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ No 7

9

 

 

 

ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ Νο 5

19

 

 

 

ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ 120MM 100 γραμάρια

2

 

 

 

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ

10

 

 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ

3

 

 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ(ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ)

5

 

 

 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ (No10)

2

 

 

 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΑΠΤΙΚΟΥ (No11)

10

 

 

 

ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ ΜΠΛΕ

3

 

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ

15

 

 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΛΑΣΕΡ

21

 

 

 

ΧΑΡΤΟΝΑΚΙ Α4 (ΜΠΛΕ)

50

 

 

 

ΚΛΑΣΕΡ (ΤΥΡΚΟΥΑΖ)

6

 

 

 

ΚΛΑΣΕΡ (ΜΑΥΡΑ)

10

 

 

 

ΚΛΑΣΕΡ (ΜΩΒ)

2

 

 

 

ΚΛΑΣΕΡ Α3 (ΜΑΥΡΑ)

2

 

 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3

1

 

 

 

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α4

12

 

 

 

ΣΤΥΛΟ BIC ΜΠΛΕ

3

 

 

 

ΣΤΥΛΟ BIC ΜΑΥΡΟ

2

 

 

 

ΣΤΥΛΟ BIC ΚΟΚΚΙΝΟ

2

 

 

 

ΣΤΥΛΟ ΜΠΛΕ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ

30

 

 

 

ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΜΑΥΡΟ

5

 

 

 

ΣΤΥΛΟ FABER CASTELL ΜΠΛΕ

5

 

 

 

ΣΤΥΛΟ PILOT ΜΑΥΡΟ

2

 

 

 

ΣΤΥΛΟ PILOT ΜΠΛΕ

2

 

 

 

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

22

 

 

 

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ (24/8)

1

 

 

 

ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ (24/8)

2

 

 

 

ΦΕΛΟΠΙΝΑΚΑΣ (30*40)

1

 

 

 

CLIPBOARD ΣΕΛΙΔΑΣ Α4

17

 

 

 

ΔΙΑΚΟΡΕΦΤΗΣ 40 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ

1

 

 

 

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ POST-IT ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ 75*75

13

 

 

 

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ) 9*9

3

 

 

 

LEITZ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ

10

 

 

 

ΜΟΛΥΒΙ ΗΒ

20

 

 

 

ΞΥΣΤΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

2

 

 

 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΗΣ (ΜΠΛΕ)

2

 

 

 

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΜΙΣΗΣ (ΡΟΖ)

2

 

 

 

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 1.5 - 3 mm

2

 

 

 

ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΠΛΕ 1.5 - 3 mm

1

 

 

 

TONER ΓΙΑ SAMSUNG M2825ND ORIGINAL (3000 ΣΕΛΙΔΕΣ)

1

 

 

 

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 BLACK ORIGINAL

2

 

 

 

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 CYAN ORIGINAL

2

 

 

 

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 MAGENTA ORIGINAL

2

 

 

 

ΜΕΛΑΝΙ EPSON 16 YELLOW ORIGINAL

2

 

 

 

ΜΕΛΑΝΙ HP 300 BLACK ORIGINAL

1

 

 

 

ΜΕΛΑΝΙ HP 300 TRI-COLOR ORIGINAL

2

 

 

 

 

ΟΝΟΜΑ: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________

ΕΠΙΘΕΤΟ: __________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ________________________________

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ________________________________

E-MAIL: ____________________________________

 

ΚΙΛΚΙΣ.….../….... /…..…….

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272