Αγγλικά  Ελληνικά

Protection Coordinator

Αύγουστος 09, 2019

Προκήρυξη θέσης:

Protection Coordinator

 

            Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, προκηρύσσει θέση εργασίας Protection Coordinator.

 

Απαιτούμεναπροσόντα:

 • Τίτλος σπουδών πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία 5 ετών
 • Δεξιότητες διαχείρισης ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψης πρωτοβουλιών, επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Γνώση του νομικού καθεστώτος των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

 

Καθήκοντα θέσης:

 • Συντονισμός του τμήματος κοινωνικών επιστημόνων και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του.
 • Διοργάνωση συναντήσεων με το τμήμα κοινωνικών επιστημόνων με στόχο τη διεξαγωγή συζητήσεων για το σχεδιασμό δράσεων και την επίλυση τυχόν προβλημάτων.
 • Έλεγχος και αξιολόγηση του referral για την έλευση της οικογένειας.
 • Αποδοχή ή μη της οικογένειας με βάση τους κωδικούς ευαλωτότητας και τα χαρακτηριστικά της.
 • Γνωριμία με τους ωφελούμενους που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
 • Παρέμβαση σε περιπτώσεις ανάγκης σε συνεργασία με τον κοινωνικό επιστήμονα της οικογένειας.
 • Συντονισμός και διασφάλιση ομαλής συνεργασίας με τα υπόλοιπα τμήματα (medical, legal, housing, psychological και financial department).
 • Παρακολούθηση των δελτίων αιτούντων διεθνούς προστασίας με σκοπό την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών (έλεγχος ημερομηνιών ανανέωσης των δελτίων,  ημερομηνίες προγραμματισμένων συνεντεύξεων).
 • Προγραμματισμός μετακίνησης των ωφελούμενων προς και από την υπηρεσία ασύλου με σκοπό την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών για τα δελτία τους.
 • Επικοινωνία με δημόσιους φορείς με στόχο τη συνεργασία και την εξεύρεση από κοινού ενός ωφέλιμου πλαισίου επικοινωνίας. 
 • Επικοινωνία με φορείς για τη διοργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών – ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για ανήλικους ή ενήλικες.
 • Δικτύωση και επιδίωξη συνεργασίας με άλλες οργανώσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Διασφάλιση ομαλής συνεργασία με άλλες οργανώσεις ίδιου χαρακτήρα.
  • Συγγραφή και αποστολή αναφορών προς την Ύπατη Αρμοστεία

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους έως 30/8 στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «PC0919»

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272