Αγγλικά  Ελληνικά

Προκήρυξη θέσης: Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον

Δεκέμβριος 27, 2018

Προκήρυξη θέσης:

Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον

            Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, προκηρύσσει θέση εργασίας Υπεύθυνου Σχολικής Διαρροής και Ένταξης στο Σχολικό Περιβάλλον.

 

Περιγραφή θέσης

 • Ο Υπεύθυνος Σχολικής Φοίτησης αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την εγγραφή των παιδιών στο υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σύστημα σε συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες των παιδιών. Καταγράφει τα περιστατικά σχολικών διαρροών και τηρεί βάση δεδομένων, ενημερώνει μαθητές και την οικογένεια σχετικά με τα αποτελέσματα της σχολικής διαρροής αλλά και την δυνατότητα επανένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στο μαθητή και την οικογένειάς του. Δημιουργεί εξατομικευμένο σχέδιο παρέμβασης του μαθητή και εντοπίζει τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου. Αναπτύσσει μέτρα που να στηρίζουν τη μείωση των ποσοστών της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε σχετικές πολιτικές απευθυνόμενες στα παιδιά και τους νέους. Παρακολουθεί την πορεία των παιδιών στις σχολικές μονάδες σε συνεργασία με τα πρόσωπα αναφοράς, τη συντονίστρια και τον κοινωνικό λειτουργό.

Τυπικά προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών επιστημών
 • Τουλάχιστον διετή (2 έτη) εμπειρία και προϋπηρεσία σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενασχόληση με ζητήματα παιδικής προστασίας
 • Γνώση των διαδικασιών εγγραφής σε σχολεία, ειδικότερα για παιδιά που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα συνεκτιμηθεί
 • Γνώση και υλοποίηση δραστηριοτήτων τύπου Compass και COMPASITO θα συνεκτιμηθεί
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Θα συνεκτιμηθεί η γνώση Αράβικων/ Φαρσί
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας,
 • Εμπειρία σε θέματα δεοντολογίας και διαχείρισης ευαίσθητων δεδομένων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους μέχρι 02/01/2019, στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «EDU-1218»

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272