Αγγλικά  Ελληνικά

Αναγγελία θέσης εργασίας IT Specialist

Δεκέμβριος 06, 2018

Προκήρυξη θέσης:

IT Specialist

            Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, προκηρύσσει θέση εργασίας για IT Specialist.

Περιγραφή θέσης-καθήκοντα:

Κύρια καθήκοντα: εγκατάσταση, διαχείριση, επίλυση προβλημάτων, συντήρηση, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση χρηστών για προσωπικούς υπολογιστές, περιφερειακό εξοπλισμό, λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και δικτυακές συνδέσεις στους χώρους γραφείων και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων και συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών.

Απαιτούμεναπροσόντα:

  • Πτυχίο AEI/ TEI Πληροφορικής ή Μηχανικού ΤΕ Η/Υ ή Τεχνικού Η/Υ ή Τεχνικού Δικτύων Η/Υ
  • Γνώσεις εγκατάστασης Η/Υ και μηχανογραφικού εξοπλισμού, εφαρμογών / λειτουργικών Microsoft 
  • Γνώση των Windows (Εγκατάσταση και αντιμετώπιση προβλημάτων), h/w και s/w PCs 'setup 
  • Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
  • Άριστες ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
  • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «ITS-1218» μέχρι τις 15/12/2018.

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272