Αγγλικά  Ελληνικά

Αναγγελία θέσης εργασίας Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού

Δεκέμβριος 06, 2018

Προκήρυξη θέσης:

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού

            Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, προκηρύσσει θέση εργασίας για υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού.

Περιγραφή θέσης-καθήκοντα:

 • Επιλογή και αξιολόγηση υποψηφίων και πρόσληψη εργαζομένων
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών και των πολιτικών σχετικά με το Ανθρώπινο Δυναμικό
 • Σχεδιασμός και παρακολούθηση των συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού (σχετικά με αξιολόγηση, στοχοθεσία, αποδοχές)
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού
 • Παρακολούθηση και εφαρμογή της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
 • Διαχείριση των εργασιακών σχέσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού

 Απαιτούμεναπροσόντα:

 • Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών ή συναφούς κλάδου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιθυμητός)
 • Άριστη γνώση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η / Υ (MS Office, Internet)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Οξυμένη επαγγελματική κριτική ικανότητα
 • Εξαιρετική προσήλωση στο αποτέλεσμα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα
 • Ικανότητα δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων εμπιστοσύνης
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και απόδοσης υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα «HR-1218» μέχρι τις 15/12/2018.

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272