Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

Μάιος 15, 2018

Κιλκίς 11/5/2018

Αρ. Πρ. 177

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

Ο σύλλογος εθελοντών Κιλκίς «ΟΜΝΕΣ», με έδρα το Κιλκίς , προκηρύσσει θέση εργασίας (Τεχνικών Καθηκόντων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που αφορά στην υλοποίηση μέρους της Δράσης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR) για τους Πρόσφυγες, με τίτλο «Αccomodation and assistance to asylum seekers and refugees» και ειδικότερα στην υλοποίηση δράσεων στήριξης, φιλοξενίας και αρωγής αλλοδαπών Προσφύγων στην περιοχή του Κιλκίς και Παιονίας.

Η Δράση χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό UNHCR/GRC01/2018/0000000156.

Τίτλος θέσης

 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

 

Το επιλεχθέν προσωπικό θα απασχοληθεί με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, Πλήρους Απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην περιοχή του Κιλκίς και Παιονίας, όπου λειτουργούν ξενώνες φιλοξενίας προσφύγων στο πλαίσιο του έργου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση – Επιστολή ενδιαφέροντος
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

Τρόπος Υποβολής:

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@omnes.gr, μέχρι την 31//5/2018, ώρα 15:00.

 

O πρόεδρος

Στέφανος Καμπέρης

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272