Αγγλικά  Ελληνικά

Αναγγελία θέσης εργασίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Απρίλιος 12, 2018

O Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς OΜΝΕΣ προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Στέγασης & Ένταξης οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο στους δήμους Κιλκίς & Παιονίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 

  • Τίτλος σπουδών πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Προϋπηρεσία επιθυμητή.
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
  • Οργανωτικές ικανότητες.
  • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα: “Κοινωνικός Λειτουργός”. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 27/04/2018

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272