Αγγλικά  Ελληνικά

Αναγγελία θέσης εργασίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Ιούλιος 19, 2017

O Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Omnes, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Στόχος του έργου είναι η στέγαση οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην πόλη του Κιλκίς.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 

  • Τίτλος σπουδών πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας.
  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
  • Προϋπηρεσία επιθυμητή.
  • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς.
  • Οργανωτικές ικανότητες.
  • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.

 

 

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα: “Κοινωνικός Λειτουργός”. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 28/07/2017

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272