Αγγλικά  Ελληνικά

Αναγγελία Θέσης Εργασίας

Ιούλιος 12, 2017

                             

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Omnes προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Γραφίστα.  Η θέση αφορά προγράμματα/δράσεις που υλοποιούνται στο Κιλκίς.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Σχολής Γραφικών Τεχνών Τμήματος Γραφιστικής (ΤΕΙ)

Ελλείψει αυτού, Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης Γραφίστα εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων (ΙΕΚ)

Προηγούμενη εμπειρία.

Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων σχεδιασμού.  

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος, portfolio και συνοδευτικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: jobs@omnes.gr με θέμα: “Graphic Designer”. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών: 17/07/2017

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272