Αγγλικά  Ελληνικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Μάρτιος 11, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου, ο οποίος θα αναλάβει τον ελαιοχρωματισμό γυψοσανίδων στα γραφεία που μισθώνει το Σωματείο OMNES (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) επί της οδού Μοσκώφ 8 στο Κιλκίς.  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Μάρτιος 11, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου, ο οποίος θα αναλάβει την τοποθέτηση γυψοσανίδων για την διαμόρφωση χωρών στα γραφεία που μισθώνει το Σωματείο OMNES (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) επί της οδού Μοσκώφ 8 στο Κιλκίς. 

Μετά την επιλογή του Αναδόχου ο τελευταίος υποχρεούται να συνάψει σχετικό συμφωνητικό με το ως άνω Σωματείο- Αναθέτουσα Αρχή, με το οποίο θα προσδιορίζονται οι επιμέρους όροι και συμφωνίες για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πριν την υπογραφή της ως άνω σύμβασης μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής καμία υποχρέωση δεν δημιουργείται για κανένα από τα ως άνω μέρη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Μάρτιος 05, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ειδών εξοπλισμού γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας για τις ανάγκες του Σωματείου Omnes (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή). Τα είδη, και τα χαρακτηριστικά των ειδών αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.

ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Μάρτιος 03, 2020
ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 385/3-3-2020


Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή αντισυμβαλλομένου-τεχνικού, ο οποίος θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών επισκευής κουφωμάτων αλουμινίου που είναι εγκατεστημένα στα διαμερίσματα που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στον Νομό Κιλκίς.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Μάρτιος 03, 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 384/3-3-2020
Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, θερμοϋδραυλικών ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ:997225906, ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Μάρτιος 03, 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 383/3-3-2020

 Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ:997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Φεβρουάριος 28, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 381/28-02-2020

RFQ155-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Φεβρουάριος 18, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 376/17-02-2020

 


Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την προμήθεια
γραφικής ύλης και αναλώσιμων εκτυπωτών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ
997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Φεβρουάριος 18, 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 375/17-02-2020

 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την προμήθεια καθαριστικών ειδών για τις ανάγκες του Σωματείου OMNES, (ΑΦΜ 997225906, ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Φεβρουάριος 05, 2020
ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ : 374/5-2-2020

 

Αντικείμενο της παρούσας ζήτησης είναι η επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια ξυλείας θέρμανσης των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία OMNES, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ - Παροχή Στέγασης σε Αιτούντες Άσυλο στο Κιλκίς» («ESTIA II: Rental accommodation scheme for asylum seekers in Kilkis») με αριθμό GRC01/2020/0000000252 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE.

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Φεβρουάριος 04, 2020
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ: 373/4-2-2020

 

Αντικείμενο του παρόντος αιτήματος είναι η επιλογή αντισυμβαλλομένου, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια σχολικών ειδών και γραφικής ύλης μέσω του παρόντος διαγωνισμού που διενεργεί το Σωματείο, προς τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά σχολεία και Γυμνάσια του Νομού Κιλκίς, (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δεκέμβριος 17, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού, το οποίο θα αναλάβει, μετά την υπογραφή σύμβασης παροχής έργου, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία  “Omnes”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Δεκέμβριος 17, 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η πρόσκληση προς υποβολή προσφορών για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού, το οποίο θα αναλάβει, μετά την υπογραφή σύμβασης παροχής έργου, την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα γραφεία  που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία  “Omnes”.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Δεκέμβριος 04, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών είναι η επιλογή αντισυμβαλλομένου-προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, πετρελαίου θέρμανσης των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία “Omnes” (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και στην Παιονία» - Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» - Emergency Support to Integration and Accommodation programme – ESTIA) με αριθμό  UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του OHE  στο δήμο Παιονίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Δεκέμβριος 04, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ OMNES ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών είναι η επιλογή αντισυμβαλλομένου-προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια, πετρελαίου θέρμανσης των διαμερισμάτων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία “Omnes”(ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο δήμο Κιλκίς.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Δεκέμβριος 04, 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η επιλογή Αναδόχου/Προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει την προμήθεια(πώληση και εγκατάσταση)  φιαλών υγραερίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των διαμερισμάτων και γραφείων που μισθώνει το Σωματείο με την επωνυμία “Omnes” (ΑΦΜ 997225906/ΔΟΥ Κιλκίς) (Αναθέτουσα Αρχή) στα πλαίσια του προγράμματος «Στέγασης και παροχής υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στο Κιλκίς και την Παιονία»- Εστία («Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Kilkis and Paionia» -Emergency Support to Integration and Accommodation programme –ESTIA), με αριθμό UNHCR /GRC01/2019/0000000200 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στο Κιλκίς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ιανουάριος 03, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ στο ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Ιανουάριος 03, 2019

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ στο ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οκτώβριος 10, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΝΕΣ στο ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ

Η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης αφορά στο χρονικό διάστημα από την 26-10-2018 έως την 31-12-2018 με δυνατότητα παράτασης ενός ημερολογιακού μηνός.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

Μάιος 15, 2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ)

Ο σύλλογος εθελοντών Κιλκίς «ΟΜΝΕΣ», με έδρα το Κιλκίς , προκηρύσσει θέση εργασίας (Τεχνικών Καθηκόντων) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου που αφορά στην υλοποίηση μέρους της Δράσης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR) για τους Πρόσφυγες

Αναγγελία θέσης εργασίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Απρίλιος 12, 2018
Αναγγελία θέσης εργασίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

O Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Omnes, προκηρύσσει θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού, στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων Στέγασης & Ένταξης οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο στους δήμους Κιλκίς & Παιονίας.

Προκήρυξη θέσης: Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή από Αραβικά σε Ελληνικά/Αγγλικά

Μάρτιος 29, 2018
Προκήρυξη θέσης: Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή από Αραβικά σε Ελληνικά/Αγγλικά

            Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς ΟΜΝΕΣ, με έδρα το Κιλκίς, αναζητά έναν/μία διερμηνέα/πολιτισμικό/ή διαμεσολαβητή/τρια να απασχοληθεί στο «Πρόγραμμα στήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση (ΕΣTIA)» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

παρουσίαση προγράμματος omnes

Οκτώβριος 02, 2017
παρουσίαση προγράμματος omnes

Την Παρασκευή 29/09/2017 ο σύλλογος εθελοντών OMNES πραγματοποίησε παρουσίαση του προγράμματος στέγασης και των αποτελεσμάτων του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητήριου του Κιλκίς. 

Αναγγελία θέσης εργασίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

Ιούλιος 19, 2017
Αναγγελία θέσης εργασίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού

O Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Omnes, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) σε συνεργασία με την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ. Στόχος του έργου είναι η στέγαση οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην πόλη του Κιλκίς.

Αναγγελία Θέσης Εργασίας

Ιούλιος 12, 2017
Αναγγελία Θέσης Εργασίας

Ο Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς Omnes προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Γραφίστα.  Η θέση αφορά προγράμματα/δράσεις που υλοποιούνται στο Κιλκίς.

Μαθήματα Ποντιακών

Ιούνιος 15, 2017
Μαθήματα Ποντιακών

Ο Σύλλογος Εθελοντών  Κιλκίς ΟΜΝΕΣ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης για το τμήμα «Εκμάθησης της Ποντιακής Διαλέκτου» που πρόκειται να ξεκινήσει μέσα στον Ιούλιο του 2017, σε αίθουσα διδασκαλίας του συλλόγου.

3 Outskouni str. 61100. Kilkis. Greece.
t:+30 23410 22272