Σεμινάρια

Σεμινάρια

Ο Δήμος Λαρισαίων έδωσε τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής στο σεμινάριο με τίτλο «Hygiene and Safety in Construction», στο οποίο και συμμετείχαν ωφελούμενοι του προγράμματος HELIOS από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΄Ενταξης του Κιλκίς με την υποστήριξη της Εργασιακής Συμβούλου του ΔΟΜ. Έπειτα από 15 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης με ζωντανή διερμηνεία, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν να δώσουν τις τελικές εξετάσεις για την πιστοποίηση στις 04/08/2021 στις εγκαταστάσεις του ILC Κιλκίς. Το πρόγραμμα #HELIOS υλοποιείται από τον IOM Greece με την υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου και τη χρηματοδότηση της European Commission -#DGHOME.

Photo Gallery

The development of this site supported by RBF

   

RoyalCert